JEUGDHULP

Werkwijze TalenTonen

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Soms zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben.

Kinderen van migranten en vluchtelingen groeien op tussen verschillende culturen die niet altijd goed op elkaar aansluiten.
Thuis, op straat en op school kan heel verschillend zijn! Daardoor kunnen zij ongewild tussen de wereld van hun ouders en de Nederlandse samenleving komen te staan. Kinderen van migranten lopen nog meer risico's.

Wanneer kinderen thuis, verbaal en cognitief weinig worden uitgedaagd, beginnen zij al met een achterstand aan de basisschool. In de praktijk komt het er tot nu toe op neer, dat kinderen van buitenlandse ouders in gezinnen, waar de Nederlandse taal niet de voertaal is, het voor kinderen moeilijk is om de Nederlandse taal eigen te maken. Er is dan een extra steuntje in de rug welkom.

TalenTonen biedt een effectieve jeugdhulp aan de ouders. Deze hulp leidt tot positieve resultaten. De situatie van deze kinderen vereist inzet van effectieve ondersteuners, die weten wat speelt in het gezin en op het werk. Wij ondersteunen de ouders thuis in eigen taal om de opvoedingsvaardigheden te verbeteren. Daarnaast werken wij samen met de school om de onderwijs- achterstand te bestrijden. TalenTonen wil hiermee de kloof tussen de school en de kinderen verkleinen.

Ambulante hulp is gericht op gezinnen met kinderen, die ernstige opvoedingsproblemen hebben thuis, op school of in de omgang met andere kinderen. Soms is er sprake van (lichte) depressiviteit. De ouders hebben vaak geen idee wat er speelt en hoe daarmee om te gaan. Met het inschakelen van deskundige hulp proberen we samen een weg te vinden, die leidt tot een positief resultaat.

TalenTonen biedt Jeugdhulp rechtstreeks aan het gezin. Ambulante hulp kan tegelijk met andere hulp worden ingezet. TalenTonen wil graag bruggen bouwen als het gaat om de “opvoedproblemen” tussen jongeren en ouderen.

Voorbeelden Jeugdhulp

Een voorbeeld uit de praktijk
Een voorbeeld van Jeugdhulp, geboden door TalenTonen.  Een gezin, vader, moeder en drie jonge kinderen uit Syrië zijn komen wonen in een gemeente in de provincie Utrecht. Er waren en er zijn nog steeds aanpassingsproblemen.

TalenTonen heeft samen met de ouders (in hun eigen taal) de problemen vastgesteld, de aanpak besproken en de doelen vastgesteld. Als eerste is door TalenTonen contact gezocht met de school. Samen wordt er gewerkt aan oplossingen.

De moeder doet nu inmiddels vrijwilligerswerk op school. Verder worden de ouders nog steeds begeleid aan de hand van dagindelingen en voedselvoorschriften in Nederland. De ouders begrijpen nu veel beter wat er gaande is. De hulpverlening verloopt voorspoedig, maar zal voorlopig nog worden voortgezet.

Een voorbeeld uit de paraktijk
Een inmiddels alleenstaande vrouw, gescheiden van haar man, woont met twee kinderen samen in een dorp in de provincie Utrecht. De relatieproblemen onderling hadden veel invloed op de kinderen.

TalenTonen heeft mevrouw begeleid, heeft haar leren omgaan met kinderen. Mevrouw ontwikkelde zichzelf; zij heeft inmiddels haar rijbewijs gehaald, gaat verder studeren en doet vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger wandelt zij regelmatig met ouderen, helpt mee in de tuin en dergelijke. Mevrouw is een andere huis toegewezen.

TalenTonen regelde de inrichting.  Er is hard gewerkt aan de relatie, de sfeer is rustiger en zij werkt nu samen met TalenTonen mee aan de toekomst van haar kinderen. TalenTonen biedt nog steeds hulp, maar het gaat de goede kant op!

Meldcode

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het is nu een professionele norm om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens een bepaald stappenplan nader te onderzoeken. Zo’n stappenplan heet een professioneel afwegingskader. Het stappenplan bepaalt óf TalenTonen melding doet van huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.Vanzelfsprekend conformeert TalenTonen zich aan deze verplichte norm. Dat betekent dat wij altijd het afwegingkader hanteren.

TalenTonen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op nummer 030-8777 557
Indien u ongerust bent over een situatie in uw omgeving kunt u altijd ook zelf (eventueel anoniem) contact op nemen
met Veilig Thuis: 0800 – 2000 (24/7 bereikbaar).

Indien Veilig Thuis niet kan worden bereikt, kan in acute situaties ook contact opgenomen worden met het algemene servicenummer
van de politie: 0900-8844. 

Meer over ons lees je in de Talentonen folder

Folders kunt u ook opvragen via: Bureauzaken@TalenTonen.nl