WERKWIJZE TALENTONEN

Hoe werkt TalenTonen

TalenTonen pakt samen met de deelnemer zaken op die geregeld moeten worden. Wij bieden begeleiding op momenten van angst en verwarring en werken aan een veilig klimaat, zodat deelnemers zich staande kunnen houden en beter kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Voor veel deelnemers betekent dit een cultuurshock.

BEGELEIDING IN EIGEN TAAL EN CULTUUR

De begeleiding is erop gericht deelnemers te activeren en hun zelfstandigheid te vergroten, zodat zij in hun eigen tempo een plekje in onze samenleving kunnen vinden. De begeleiding vindt veelal plaats in hun eigen taal, vanuit de eigen cultuur in de eigen thuissituatie. Maatwerk dus!

TalenTonen Tien Jaar geleden 
TalenTonen is in 2007 opgericht door Simin Sangian; zij heeft haar levensdoel en overtuiging vormgegeven in deze organisatie. Zij is geboren in Iran en woont sinds 1985 in Nederland. Met haar vechtlust, overtuiging en vertrouwen in de visie dat elk mens talenten heeft, zet zij zich in voor migranten en vluchtelingen in onze samenleving. Zij wil hiervoor haar dankbaarheid teruggeven aan onze samenleving. 

TalenTonen - Nu
In 2017 blijkt dat er steeds meer en meer expertise nodig is om deelnemers te begeleiden. Aan begeleiders worden terecht steeds hogere eisen gesteld. De inburgeringsproblematiek lijkt groter dan ooit. Vandaar dat  er door TalenTonen meer en meer wordt geïnvesteerd in kwaliteit en kwantiteit. TalenTonen heeft de afgelopen tien jaar bewezen bestaansrecht te hebben.  Veel mensen hebben met hulp en begeleiding van TalenTonen een plekje  in de Nederlandse samenleving veroverd; zij begrijpen beter hoe onze samenleving functioneert.

TalenTonen - Toekomst
Wij hopen over tien jaar (onze volgende mijlpaal) te kunnen zeggen: De inburgeringssituatie van vluchtelingen en mensen met een migrantenachtergrond in Nederland is beter en stabieler. En…...daaraan heeft TalenTonen haar steentje bijgedragen!

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

De doelgroep van TalenTonen bestaat uit de volgende personen:

  • Vluchtelingen en migranten en hun gezinnen
  • Mensen in een sociaal isolement
  • Mensen die sociaal minder redzaam zijn
  • Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt

TalenTonen wil werken aan mensen, genoemd in de doelgroep, die op eigen kracht een plekje willen vinden in onze samenleving. Dat ze zelfredzaam zijn en daardoor volwaardig deel kunnen nemen. TalenTonen wil samenwerken met andere professionals en organisaties om de begeleiding voor deelnemers zo optimaal mogelijk te verzorgen.

TalenTonen gelooft dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf perspectief te creëren. TalenTonen draagt actief bij aan een maatschappij waarin mensen:

  • in hun eigen kracht staan en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling;
  • aansluiting vinden in een veranderende wereld;
  • werken aan zelfstandig functioneren en stappen nemen naar een duurzame participatie in de samenleving;
  • streven naar een harmonieuze samenleving;
  • zich bewust zijn van actief burgerschap en betrokken zijn.

TalenTonen streeft naar een maatschappij waarin iedereen, ongeacht afkomst of persoonlijke situatie, actief meedoet in zijn of haar directe omgeving.

Cijfers en informatie

Jaarverslag 2018 .pdf bestandsformaat. (Adobe Acrobat nodig)

DOWNLOAD

Download Balans + WinstVerlies 2017 Stichting TalenTonen in .pdf bestandsformaat. (Adobe Acrobat nodig)

DOWNLOAD

Download Informatie ANBI Stichting TalenTonen in .pdf bestandsformaat. (Adobe Acrobat nodig)

DOWNLOAD

Meer over ons lees je in de Talentonen folder

Folders kunt u ook opvragen via: Bureauzaken@TalenTonen.nl