Skip links

Nieuwsbrief Januari 2020

TALENTONEN WENST IEDEREEN EEN MOOI, VREDIG EN ONBEZORGD 2020 TOE.

Wij zijn verheugd u mee te delen dat wij een geheel vernieuwde website presenteren.

Project Mama-Oma

Op  9 maart 2019 is TalenTonen ten behoeve van het project Mama-Oma als tweede geëindigd voor de prijs van het ING Fonds Help Nederland Vooruit en ontving een cheque ter waarde van € 3.000.

Nog even in het kort: Het ‘Mama-Oma project’ koppelt moeders en hun kinderen die uit een Arabisch- Farsi- of Tigrinya-sprekend taal- en cultuurgebied komen en relatief nieuw zijn in Nederland aan Nederlandse oma’s om zo met elkaar in contact te komen. Door het delen van kennis en ervaring wennen zij samen aan de Nederlandse taal, gebruiken en cultuur.

De oma is voor het gezin vaak de oma waar de kinderen behoefte aan hebben.

TalenTonen brengt het gezin in contact met Nederlandse oma’s, die graag die rol vervullen voor de kinderen, omdat zij in Nederland geen oma hebben. Zij kunnen de moeders verder wegwijs maken in Nederland. Zij ondernemen graag activiteiten met de kinderen en kunnen de moeders ook begeleiden op gebied van opvoeding, school of andere vragen. Voor de oma is het fijn om daarbij actief betrokken te kunnen zijn.

Inmiddels is het project Mama-Oma nu als een pilotproject in volle gang van start gegaan in Hilversum. Er zijn diverse oma’s en mama’s aan elkaar gekoppeld.

TalenTonen heeft een boek uitgebracht:

Het Nieuwe Thuis,  verhalen uit de praktijk.

In dit boekje is een aantal treffende ervaringen gebundeld uit de dagelijkse praktijk van de ambulant begeleiders van TalenTonen.

Hun werk is het begeleiden van mensen met een gevarieerde culturele achtergrond, veelal statushouders, die in Nederland hun leven willen opbouwen. Het zijn stuk voor stuk boeiende ervaringen die we dan ook heel graag willen delen met onze collega’s en vakgenoten en natuurlijk iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt.

Het boek is tegen portokosten te bestellen via het volgende e-mailadres: bureauzaken@talentonen.nl

Seminar

TalenTonen organiseert op 12 maart 2020 een seminar: “Van afscheid naar integratie”. 

Nadere informatie over programma en locatie volgt.