Skip links

Crisisinterventie

TalenTonen wil het project crisisinterventie op gaan zetten voor nieuwkomers in de eigen taal.

Als er een crisis in een gezin ontstaat, dan belandt dat gezin van een kwetsbare toestand in een totale verwarring. Als niemand ingrijpt, is het risico op schade groot, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Een verstoorde balans brengt direct gevaar voor het kind. Een crisisinterventie is bedoeld om het evenwicht te herstellen.

Het doel van crisisinterventie is het oplossen van acute problemen, het herstellen van het evenwicht door het voorkomen van verdere achteruitgang en een verbetering van het systeem binnen het gezin. Bij ambulante crisishulp werkt de crisismedewerker snel, actief en intensief in een gezin en zorgt dat gezinsleden weer grip krijgen op de situatie. Voor structurele problemen is daarna een vorm van vervolghulpverlening noodzakelijk.

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons ons via het contactformulier.