Skip links

Mama-oma

Het ‘Mama-Oma project’ koppelt moeders en hun kinderen die uit een Arabisch-, Farsi- of Tigrinya-sprekend taal- en cultuurgebied komen en nieuw zijn in Nederland aan Nederlandse oma’s om zo met elkaar in contact te komen en samen te wennen aan de Nederlandse gebruiken en cultuur.

TalenTonen brengt het gezin in contact met Nederlandse oma’s die graag die rol willen vervullen voor uw kinderen, omdat zij in Nederland vaak geen oma hebben. Zij kunnen u verder wegwijs maken in Nederland. Zij ondernemen graag activiteiten met uw kinderen en kunnen ook ondersteuning bieden op het gebied van opvoeding, school of andere vraagstukken. Voor de oma is het fijn om daarbij actief betrokken te kunnen zijn.

TalenTonen komt hiervoor graag in contact met gezinnen uit Syrië, Marokko, Irak, Iran, Eritrea of Somalië.  

Het project is gestart met een pilot in Hilversum en breidt zich uit in Utrecht en de Utrechtse regio. Voor contact: 06-4344 1645, info@mama-oma.nl of bezoek www.mama-oma.nl voor meer informatie.