Skip links

Ouderschap & Partnerschap

Met het project ‘Ouderschap & Partnerschap’ biedt TalenTonen begeleiding op maat ingeval van een echtscheiding. Dit project is gericht op cliënten met een specifieke culturele, etnische achtergrond en/of een erkende status als vluchteling. 

Vluchtelingen en migranten hebben veelal onvoldoende kennis van het Nederlandse rechtssysteem. Door deze onwetendheid ontstaan veel problemen, zoals bijvoorbeeld bij echtscheidingen. TalenTonen kan van dienst zijn bij deze vraagstukken en een verbindende schakel vormen tussen de nieuwkomer en jurist. 

TalenTonen ondersteunt vluchtelingen en statushouders in hun eigen taal (Arabisch, Farsi of Tigrinya) en vanuit hun eigen culturele achtergrond. Dit resulteert in begeleiding op maat. 

Doordat er onvoldoende kennis van achtergrond en taal in de Nederlandse samenleving over de nieuwkomers bestaat, ontstaat een kloof. Door jarenlange ervaring op het gebied van ondersteuning aan de genoemde doelgroep, is TalenTonen in staat om bruggen te bouwen en die kloof te verkleinen. In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig begeleiding geboden bij juridische problemen, met name op het gebied van echtscheidingsproblematiek.

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons ons via het contactformulier.