Skip links

Talent Werkt

TalentWerkt is een project van TalenTonen om statushouders te helpen integreren in de Nederlandse samenleving en hen via een basisopleiding- en (vrijwillig) arbeidstraject te begeleiden naar (betaald) werk. 

Werk en de onmisbare Nederlandse taalbeheersing zijn de sleutels tot volwaardige deelname aan de samenleving. Om de arbeidskansen van de meerderheid van statushouders echt te kunnen verbeteren, zal veel bewuster moeten worden aangesloten bij de persoonlijke mogelijkheden, kansen en uitdagingen. 

Het trainingsprogramma Talent Werkt is gericht op hen die al op zoek zijn naar werk, die nog werkloos zijn of statushouders die onder hun ambitie- en opleidingsniveau werken – geïndiceerd op trede 3 en 4 van de participatieladder. Het doel van het project is om de statushouders uit een Arabisch-, Farsi-, of Tigrinya-sprekend taal- en cultuurgebied op niveau 4, 5 en 6 van de participatieladder te kunnen laten deelnemen aan de samenleving. 

TalenTonen verwacht begin 2020 een traject te starten.

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons ons via het contactformulier.