Skip links

Tuin van geluk

De ‘Tuin van Geluk’ is een ontmoetingsplek voor (alleenstaande) mannen tussen de 30 en 60 jaar uit een Arabisch-, Farsi- of Tigrinya-sprekend taal- en cultuurgebied die al wat langer in Nederland zijn. Zij kunnen zich in een vertrouwde omgeving onderling bezighouden met activiteiten om de arbeidsmatige activering en integratie te bevorderen. 

De focus ligt hierbij ook op “Social Return on Investment”. De combinatie van de expertise van de participanten van dit project wekt een positieve verwachting over het resultaat.

Door de doelgroep van TalenTonen eerst een periode werkervaring te laten opdoen op een daarvoor geschikte plek, wordt de expertise en ervaring verder ontwikkeld. Dit is nodig om in een later stadium een woon/werk project te ontwikkelen.

 

Werk en het beheersen van de Nederlandse taal zijn de kortste route naar het volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving. In op maat gemaakt trajecten worden deelnemers beoordeeld om aan activiteiten deel te nemen.  

TalenTonen verwacht met dit project eind 2019, begin 2020 te starten met een pilot waarna de groepen zich kunnen uitbreiden en meerdere groepen zullen starten. 

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons ons via het contactformulier.