TalenTonen https://talentonen.nl Zorg & Ontwikkeling Tue, 22 Feb 2022 07:38:13 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.10 Mama Oma Project https://talentonen.nl/2022/01/06/mama-oma-project/ Thu, 06 Jan 2022 15:23:36 +0000 https://talentonen.nl/?p=5206 Het bericht Mama Oma Project verscheen eerst op TalenTonen.

]]>

Mama-Oma Project

een initiatief van de Stichting TalenTonen

 

Kom in contact met nieuwe mensen en culturen – Beleef onvergetelijke momenten met je nieuwe kleinkinderen – Deel je taal- en cultuurervaring.

Veel kinderen van vluchtelingen zouden beter hun weg vinden als ze een oma of opa zouden hebben. Maar vaak is die in het land van herkomst achtergebleven of overleden, zodat deze kinderen niet de oma hebben zoals vele kinderen die wel hebben. Stichting TalenTonen is onlangs het mama-oma project gestart om moeders en hun kinderen die als nieuwkomers in Nederland zijn komen wonen, te koppelen aan Nederlandse oma’s. Voor dit project is de stichting op zoek naar mensen die de in de rol van ‘oma’ in contact willen komen met deze gezinnen. 

De oma’s kunnen elk op hun eigen manier een bijdrage gaan leveren. Belangrijk is het meedenken en adviezen geven, samen beter leren Nederlands spreken, met de moeder van ‘je kleinkind’ zoeken naar oplossingen voor opvoedproblemen, maar vooral: er gewoon te zijn voor het gezin. Op verjaardagen, bij het afzwemmen, zoals oma’s dat doen. Door de moeder en het kind te helpen, kun je de kinderen op weg helpen om te integreren in de Nederlandse samenleving.

De directeur van de stichting, Simin Sangian, heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen een oma hebben. Omdat zij een Nederlandse oma voor haar kinderen had gevonden, werden twee culturen aan elkaar verbonden en de kloof tussen beide culturen verkleind. Als nieuwkomer voel je je op deze wijze eerder thuis en de integratie gaat dan harmonieuzer.
Het kan de ‘oma’s’ zelf ook wat brengen: namelijk een nieuwe familie, hier in de buurt.

Praktische informatie
Vindt u het leuk om hier meer over te horen? TalenTonen stelt niet direct eisen aan de oma’s, behalve dan dat ze zich voor langere tijd willen verbinden aan het gezin en er echt voor hen wil zijn.

U kunt contact opnemen: info@talentonen.nl

Ga naar de website van de Stichting voor meer informatie over het Mama-Oma project    >>>

Download hier de flyer.

 

Het bericht Mama Oma Project verscheen eerst op TalenTonen.

]]>
Nieuwsbrief december 2021 https://talentonen.nl/2022/01/06/nieuwsbrief-december-2021/ Thu, 06 Jan 2022 14:04:32 +0000 https://talentonen.nl/2022/01/06/nieuwsbrief-september-2020-copy/ Het bericht Nieuwsbrief december 2021 verscheen eerst op TalenTonen.

]]>

Nieuwsbrief december 2021

TalenTonen wenst al haar opdrachtgevers, collega organisatie, hun medewerkers en cliënten een voorspoedig 2022!

Met deze nieuwsbrief willen wij u een indruk geven van het afgelopen jaar. Graag nemen wij u hierin mee en wij zien ernaar uit onze samenwerking in 2022 voort te zetten.
Samenwerking is iets samen goed doen. Het betekent naast elkaar staan en de talenten gebruiken die ieder te bieden heeft. Je zet je in voor een gezamenlijk doel. Je mengt je mogelijkheden met die van anderen om iets te realiseren wat je zelfstandig meer moeite zou hebben gekost. Samenwerking kan voeding geven aan je dromen. Je deelt de lusten en de lasten, plezier en tegenslag. Je zoekt naar manieren om behulpzaam te zijn en vraagt om hulp wanneer dat nodig is.

Jaar in beeld: wat gebeurde er in 2021 bij TalenTonen
De impact van de Corona pandemie is ook bij TalenTonen voelbaar geweest. Zo merkten we dat het aantal aanmeldingen terugliep ten opzichte van vorig jaar. We vermoeden dat potentiële cliënten veel thuis bleven waardoor problemen minder gemeld werden bij het sociaal team. De scholen en buurthuizen spelen een belangrijke rol in het signaleren van problemen bij onze doelgroep. Aangezien zij dicht waren werd er mogelijk minder doorverwezen naar de buurtteams.
Dit najaar gaven we onze zichtbaarheid een impuls door met veel ketenpartners en verwijzers in gesprek te gaan. In het najaar zagen wij weer een stijging in het aantal aanmeldingen, met name onder Farsi en Arabisch sprekende cliënten. We merken dat het vooral gaat om aanmeldingen voor jeugdhulp en zijn blij dat we onze diensten in kunnen zetten voor mensen die een steun in de rug nodig hebben bij het integreren in de Nederlandse maatschappij.
In 2021 heeft TalenTonen haar nascholingsactiviteiten ondergebracht in haar Talent Academy. Activiteiten van de Talent Academy zijn onder andere intervisie, casuïstiekbesprekingen, training in methodieken, en optimaal gebruik maken van het cliëntvolgsysteem. In het voorjaar van 2022 verschijnt ons jaarverslag over 2021; wij zullen dit op onze website plaatsen.

Mama Oma Project – Stichting TalenTonen
Onze directeur Simin Sangian en begeleider Banu Haftlang werkten de afgelopen maanden hard aan het realiseren van een doorstart van het in 2019 succesvol gerealiseerde Mama Oma Project in gemeente Hilversum.

 Dit project begon als een pilot waarbij nieuwkomers (mama’s) en hun kinderen worden gekoppeld aan Nederlandse oma’s en opa’s. Groot pluspunt: kinderen worden verwend door hun nieuwe oma of opa. Ze gaan op uitjes, bakken pannenkoeken, en lezen voor. Zo ontstaat er op een natuurlijke manier een band tussen het gezin en de oma’s en opa’s. Een win-win situatie: een gevoel van zingeving voor de betrokken ouderen en meer verbondenheid voor de gezinnen.
Lees hier meer ervaringen van de deelnemers.

Van kwetsbaarheid naar kracht: een verhaal uit de praktijk
Cliënten die door ons begeleid worden zijn kwetsbaar. Ze zijn gevlucht, hebben vaak trauma’s meegemaakt, soms zijn ze alleen. Ze moeten, zonder kennis van de Nederlandse taal en cultuur een nieuw bestaan zien op te bouwen. Een van onze voormalig begeleiders schrijft:

“Ik werd getuige van hoe ze van haar nieuwe, hervonden zelf leerde houden. Ze heeft een enorm groeiproces doorgemaakt: van een gebroken angstig en kwetsbaar wezen naar een zelf bewuste dame met plannen en dromen, die plots in haarzelf durfde te geloven.”
Lees hier het hele verhaal van deze cliënt uit het boekje Het Nieuwe Thuis.

Vooruitblik: plannen voor 2022
In 2022 gaan we onze dienstverlening  (nog verder) uitbreiden naar de nieuw gecontracteerde regio’s Midden IJssel/Oost Veluwe en Amsterdam. We willen ons voorbereiden om Afghaanse vluchtelingen te ondersteunen bij de integratie en participatie in de samenleving.
De focus op kwaliteit en professionaliteit blijft in 2022 een grote rol spelen door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. In 2021 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van workshops t.a.v. cultuursensitief begeleiden. Een projectgroep van de Universiteit Utrecht vindt dit een interessant idee en zal wellicht assisteren met het verder uitwerken hiervan. Op deze manier kunnen we in de toekomst bijdragen aan kennisdeling en bewustwording van onze doelgroep binnen collega organisaties en bij verwijzers.

Het bericht Nieuwsbrief december 2021 verscheen eerst op TalenTonen.

]]>
Hulpverlening tijdens lockdown https://talentonen.nl/2020/12/23/hulpverlening-tijdens-lockdown/ Wed, 23 Dec 2020 11:41:08 +0000 https://talentonen.nl/2020/12/24/nieuwsbrief-september-2020-copy/ Het bericht Hulpverlening tijdens lockdown verscheen eerst op TalenTonen.

]]>

Hulpverlening tijdens lockdown

Wij willen u aangeven op welke wijze wij werken in situaties dat er een (gedeeltelijke) lockdown geldt.
Voorop staat dat wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen. Daarnaast is ons uitgangspunt dat wij u zo goed mogelijk blijven helpen op een manier die voor u en voor onze collega’s veilig is.

Huisbezoek

Onze medewerkers komen zoveel mogelijk op huisbezoek. Als dat niet mogelijk is zal de begeleiding zoveel mogelijk via de telefoon plaatsvinden of indien mogelijk  door te beeldbellen. Uw begeleider zal dan concrete afspraken met u maken over de vorm en frequentie die het beste bij u en uw situatie past.

Wanneer uw begeleider op huisbezoek komt

Wanneer uw begeleider bij u op bezoekkomt, zal u eerst gebeld worden en worden gevraagd of u, uw gezinsleden, huisgenoten klachten hebben die zouden kunnen duiden op corona(zie ook het kader helemaal onderaan deze brief) . Mocht dat het geval zijn, dan zal er geen huisbezoek plaatsvinden. U kunt ook zelf aangeven dat uw voorkeur uit gaat naar digitale of telefonische begeleiding.

Onze collega’s zullen tijdens een huisbezoek in elk geval1,5 meter afstand van u en uw huisgenoten houden en geenhanden geven. Zij zullen een mondkapje en handschoenen dragen. Wanneer bij u thuis geen1,5 meter afstand gehouden kan warden komt uw begeleider niet op huisbezoek.

Bereikbaarheid

Voor vragen kunt u altijd bellen met uw vaste begeleider. Mocht uw begeleider niet aanwezig zijn en is er sprake van spoed, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met nummer: 06-4344 16454. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Tijdens kantooruren is er altijd een medewerker beschikbaar die u te woord kan staan.

De maatregelen gelden wanneer de overheid hiertoe oproept.

Voor meer informatie over het gebruik van een niet-medisch mondkapje verwijzen we u graag naar de instructies van de Rijksoverheid

Het bericht Hulpverlening tijdens lockdown verscheen eerst op TalenTonen.

]]>
Burgemeester op bezoek bij TalenTonen https://talentonen.nl/2020/07/10/terugblik-naar-2015/ Fri, 10 Jul 2020 19:54:45 +0000 https://talentonen.nl/2020/07/10/nieuwsbrief-juni-2020-2-copy/ Het bericht Burgemeester op bezoek bij TalenTonen verscheen eerst op TalenTonen.

]]>

Burgemeester op bezoek bij TalenTonen

Op woensdag 22 april, 2015 was burgemeester Van Zanen op bezoek bij stichting TalenTonen op
Kanaleneiland. TalenTonen specialiseert zich in het begeleiden en ondersteunen van
migranten en vluchtelingen met een GGZ achtergrond die zich staande moeten ziet te houden
in de samenleving.

Bij het bezoek sprak de burgemeester met enkele cliënten van TalenTonen en maakte hij
kennis met de bijzondere methode die TalenTonen gebruikt.
Simin Sangian, oprichtster en directeur van de stichting vertelde over de ontwikkeling van het
werk. Dat de stichting zich de afgelopen periode heeft gespecialiseerd in deze manier van
hulpverlening met goede resultaten. Er zijn vaste samenwerkingsrelaties gevormd met
verschillende organisaties voor de geestgelijke gezondheid zoals Altrecht, Indigo, Noagg en
Symphora, waarmee nauw wordt samengewerkt.

De burgemeester gaf aan onder de indruk te zijn van het werk van TalenTonen.. Hij zegde toe
om binnen zijn mogelijkheden verdere bekendheid te geven aan TalenTonen. Vooral de
cliënten die hij had gesproken wilde hij een hart onder de riem steken en wenste hen veel
sterkte en succes toe.

De cliënten die de stichting begeleidt zijn vooral de mensen die elders niet goed geholpen
kunnen worden. Vaak omdat ze niet passen in het bestaande aanbod. TalenTonen kan zeer
intensieve begeleiding geven aan cliënten en is in staat ook bij moeilijke cliënten het
vertrouwen te winnen dat de basis is voor een nieuwe start.

TalenTonen werkt aan het oplossen van praktische problemen, zoals schuldenproblematiek,
en contacten met instanties. Als op dat front rust is gekomen wordt verder gewerkt aan het
activeren van cliënten om hun leven zelfstandig op te pakken, bijvoorbeeld via
vrijwilligerswerk of werk en opleiding.

Het bericht Burgemeester op bezoek bij TalenTonen verscheen eerst op TalenTonen.

]]>