Skip links

Burgemeester op bezoek bij TalenTonen

Burgemeester op bezoek bij TalenTonen

Op woensdag 22 april, 2015 was burgemeester Van Zanen op bezoek bij stichting TalenTonen op
Kanaleneiland. TalenTonen specialiseert zich in het begeleiden en ondersteunen van
migranten en vluchtelingen met een GGZ achtergrond die zich staande moeten ziet te houden
in de samenleving.

Bij het bezoek sprak de burgemeester met enkele cliënten van TalenTonen en maakte hij
kennis met de bijzondere methode die TalenTonen gebruikt.
Simin Sangian, oprichtster en directeur van de stichting vertelde over de ontwikkeling van het
werk. Dat de stichting zich de afgelopen periode heeft gespecialiseerd in deze manier van
hulpverlening met goede resultaten. Er zijn vaste samenwerkingsrelaties gevormd met
verschillende organisaties voor de geestgelijke gezondheid zoals Altrecht, Indigo, Noagg en
Symphora, waarmee nauw wordt samengewerkt.

De burgemeester gaf aan onder de indruk te zijn van het werk van TalenTonen.. Hij zegde toe
om binnen zijn mogelijkheden verdere bekendheid te geven aan TalenTonen. Vooral de
cliënten die hij had gesproken wilde hij een hart onder de riem steken en wenste hen veel
sterkte en succes toe.

De cliënten die de stichting begeleidt zijn vooral de mensen die elders niet goed geholpen
kunnen worden. Vaak omdat ze niet passen in het bestaande aanbod. TalenTonen kan zeer
intensieve begeleiding geven aan cliënten en is in staat ook bij moeilijke cliënten het
vertrouwen te winnen dat de basis is voor een nieuwe start.

TalenTonen werkt aan het oplossen van praktische problemen, zoals schuldenproblematiek,
en contacten met instanties. Als op dat front rust is gekomen wordt verder gewerkt aan het
activeren van cliënten om hun leven zelfstandig op te pakken, bijvoorbeeld via
vrijwilligerswerk of werk en opleiding.