Skip links

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021

TalenTonen wenst al haar opdrachtgevers, collega organisatie, hun medewerkers en cliënten een voorspoedig 2022!

Met deze nieuwsbrief willen wij u een indruk geven van het afgelopen jaar. Graag nemen wij u hierin mee en wij zien ernaar uit onze samenwerking in 2022 voort te zetten.
Samenwerking is iets samen goed doen. Het betekent naast elkaar staan en de talenten gebruiken die ieder te bieden heeft. Je zet je in voor een gezamenlijk doel. Je mengt je mogelijkheden met die van anderen om iets te realiseren wat je zelfstandig meer moeite zou hebben gekost. Samenwerking kan voeding geven aan je dromen. Je deelt de lusten en de lasten, plezier en tegenslag. Je zoekt naar manieren om behulpzaam te zijn en vraagt om hulp wanneer dat nodig is.

Jaar in beeld: wat gebeurde er in 2021 bij TalenTonen
De impact van de Corona pandemie is ook bij TalenTonen voelbaar geweest. Zo merkten we dat het aantal aanmeldingen terugliep ten opzichte van vorig jaar. We vermoeden dat potentiële cliënten veel thuis bleven waardoor problemen minder gemeld werden bij het sociaal team. De scholen en buurthuizen spelen een belangrijke rol in het signaleren van problemen bij onze doelgroep. Aangezien zij dicht waren werd er mogelijk minder doorverwezen naar de buurtteams.
Dit najaar gaven we onze zichtbaarheid een impuls door met veel ketenpartners en verwijzers in gesprek te gaan. In het najaar zagen wij weer een stijging in het aantal aanmeldingen, met name onder Farsi en Arabisch sprekende cliënten. We merken dat het vooral gaat om aanmeldingen voor jeugdhulp en zijn blij dat we onze diensten in kunnen zetten voor mensen die een steun in de rug nodig hebben bij het integreren in de Nederlandse maatschappij.
In 2021 heeft TalenTonen haar nascholingsactiviteiten ondergebracht in haar Talent Academy. Activiteiten van de Talent Academy zijn onder andere intervisie, casuïstiekbesprekingen, training in methodieken, en optimaal gebruik maken van het cliëntvolgsysteem. In het voorjaar van 2022 verschijnt ons jaarverslag over 2021; wij zullen dit op onze website plaatsen.

Mama Oma Project – Stichting TalenTonen
Onze directeur Simin Sangian en begeleider Banu Haftlang werkten de afgelopen maanden hard aan het realiseren van een doorstart van het in 2019 succesvol gerealiseerde Mama Oma Project in gemeente Hilversum.

 Dit project begon als een pilot waarbij nieuwkomers (mama’s) en hun kinderen worden gekoppeld aan Nederlandse oma’s en opa’s. Groot pluspunt: kinderen worden verwend door hun nieuwe oma of opa. Ze gaan op uitjes, bakken pannenkoeken, en lezen voor. Zo ontstaat er op een natuurlijke manier een band tussen het gezin en de oma’s en opa’s. Een win-win situatie: een gevoel van zingeving voor de betrokken ouderen en meer verbondenheid voor de gezinnen.
Lees hier meer ervaringen van de deelnemers.

Van kwetsbaarheid naar kracht: een verhaal uit de praktijk
Cliënten die door ons begeleid worden zijn kwetsbaar. Ze zijn gevlucht, hebben vaak trauma’s meegemaakt, soms zijn ze alleen. Ze moeten, zonder kennis van de Nederlandse taal en cultuur een nieuw bestaan zien op te bouwen. Een van onze voormalig begeleiders schrijft:

“Ik werd getuige van hoe ze van haar nieuwe, hervonden zelf leerde houden. Ze heeft een enorm groeiproces doorgemaakt: van een gebroken angstig en kwetsbaar wezen naar een zelf bewuste dame met plannen en dromen, die plots in haarzelf durfde te geloven.”
Lees hier het hele verhaal van deze cliënt uit het boekje Het Nieuwe Thuis.

Vooruitblik: plannen voor 2022
In 2022 gaan we onze dienstverlening  (nog verder) uitbreiden naar de nieuw gecontracteerde regio’s Midden IJssel/Oost Veluwe en Amsterdam. We willen ons voorbereiden om Afghaanse vluchtelingen te ondersteunen bij de integratie en participatie in de samenleving.
De focus op kwaliteit en professionaliteit blijft in 2022 een grote rol spelen door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. In 2021 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van workshops t.a.v. cultuursensitief begeleiden. Een projectgroep van de Universiteit Utrecht vindt dit een interessant idee en zal wellicht assisteren met het verder uitwerken hiervan. Op deze manier kunnen we in de toekomst bijdragen aan kennisdeling en bewustwording van onze doelgroep binnen collega organisaties en bij verwijzers.