Skip links

Jeugdwet

Aanbod van jeugdhulp op basis van de Jeugdwet

De Jeugdwet is ingesteld om de zorg voor bijna alle kinderen tussen de 0 en 18 jaar te regelen. Deze wet wordt door de gemeenten ingesteld om te zorgen dat de jongeren de juiste zorg krijgt. 

Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat jongeren in eerste instantie gebruik  maken van de eigen kracht uit de eigen omgeving en sociaal netwerk. Gemeenten zijn alleen verplicht zorg af te geven in situaties waarbij zorgplicht geen optie is en extra begeleiding noodzakelijk is.

Onder de Jeugdwet vallen twee soorten begeleiding. Dit zijn begeleiding individueel en begeleiding in een groep.

TalenTonen biedt vooralsnog begeleiding individueel. 

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel is begeleiding die veelal wordt gegeven bij de deelnemer thuis. Deze begeleiding is individueel waarbij er gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld:

  • Indelen van de dag
  • Het ondernemen van activiteiten
  • Sociale contacten hebben en uitbreiden
  • Communiceren binnen en buiten het gezin
  • Omgaan met gedragsproblemen
  • Ondersteuning ouders in de opvoeding
  • En meer…

Jeugdhulp aanvragen op basis van de Jeugdwet?

Bent u van mening dat uw kind jeugdhulp nodig heeft op basis van de Jeugdwet? Dan moet u, volgens de Jeugdwet, eerst ‘melding’ maken bij de gemeente. TalenTonen kan u helpen met het maken van deze melding. Het verschilt per gemeente hoe u deze melding moet maken. Nadat de aanvraag binnen is zal de gemeente bepalen wat de zorgvraag is en krijgt de gemeente 8 weken de tijd een besluit te nemen.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van jeugdhulp op basis van de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk de juiste zorg op maat ontvangt!

Meldcode

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het is nu een professionele norm om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens een bepaald stappenplan nader te onderzoeken. Zo’n stappenplan heet een professioneel afwegingskader. Het stappenplan bepaalt óf TalenTonen melding doet van huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.Vanzelfsprekend conformeert TalenTonen zich aan deze verplichte norm. Dat betekent dat wij altijd het afwegingkader hanteren.

TalenTonen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op nummer 030-8777 557
Indien u ongerust bent over een situatie in uw omgeving kunt u altijd ook zelf (eventueel anoniem) contact op nemen
met Veilig Thuis: 0800 – 2000 (24/7 bereikbaar).

Indien Veilig Thuis niet kan worden bereikt, kan in acute situaties ook contact opgenomen worden met het algemene servicenummer
van de politie: 0900-8844.