Skip links

WMO

Aanbod vanuit Wet Maatschappelijk Ondersteuning

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) draagt de gemeenten op om kwetsbare burgers te ondersteunen bij het versterken van zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Welke zorg biedt TalenTonen aan?

Wanneer u een WMO-indicatie heeft ontvangen wordt er allereerst gekeken naar de zorgvraag. Op basis van de zorgvraag wordt er een plan opgesteld. TalenTonen biedt de volgende soorten zorg aan op basis van WMO:

 • Plannen, structureren en organiseren van de dagelijkse bezigheden
 • Het aanbrengen van structuur
 • Stabilisatie van de woonsituatie
 • Ondersteuning bij de administratie en financiën
 • Contact met instellingen
 • Leren omgaan met de beperking(en)
 • Sociaal-emotionele ondersteuning

De aanvraag van WMO

De aanvraag van zorg op basis van Wet Maatschappelijk Ondersteuning moet gedaan worden bij de gemeente. De gemeente doet dan onderzoek naar de persoonlijke situatie. Aanvraag van WMO-zorg kan gedaan worden bij het WMO-loket van de gemeenten of gemeenten hebben speciale wijkteams waar u terecht kunt met een hulpvraag.

Heeft u problemen met het aanvragen van WMO? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Eigen bijdrage WMO

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage. 

Deze eigen bijdrage is afhankelijk van meerdere factoren:

 • Leeftijd
 • Het inkomen en vermogen
 • Het inkomen en vermogen van een eventuele partner
 • De voorzieningen die verstrekt worden door de gemeente

*TalenTonen kent twee contra-indicaties voor de wmo en biedt geen begeleiding:
- wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek.
- wanneer er sprake is van verstandelijke beperking.