Skip links

Geschiedenis

TalenTonen
TalenTonen is in 2007 opgericht door Simin Sangian; zij heeft haar levensdoel en overtuiging vormgegeven in deze organisatie. Zij is geboren in Iran en woont sinds 1985 in Nederland. Met haar vechtlust, overtuiging en vertrouwen in de visie dat elk mens talenten heeft, zet zij zich in voor migranten en vluchtelingen in onze samenleving.
In de afgelopen jaren blijkt dat er steeds meer expertise nodig is om deelnemers te begeleiden. De inburgering problematiek lijkt groter dan ooit. Vandaar dat er door TalenTonen meer wordt geïnvesteerd in kwaliteit. Veel mensen hebben met hulp en begeleiding van TalenTonen een plekje in de Nederlandse samenleving veroverd.

TalenTonen streeft naar een maatschappij waarin iedereen, ongeacht afkomst of persoonlijke situatie, actief meedoet in zijn of haar directe omgeving.

Visie

TalenTonen gelooft dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. TalenTonen draagt actief bij aan een maatschappij waarin mensen:

In hun eigen kracht staan en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling

Aansluiting vinden in een veranderende wereld

Werken aan zelfstandig functioneren en stappen nemen naar actief burgerschap en betrokkenheid.

Doelgroep

Vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond die:

  • In een sociaal isolement verkeren
  • Sociaal minder redzaam zijn
  • Een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt
  • Problemen hebben met het aanpassen aan de Nederlandse cultuur
  • Problemen ervaren met hun kinderen
  • Cultuur gevoelige opvoed vragen hebben.

Doelstelling

TalenTonen streeft ernaar om mensen, genoemd in de doelgroep, te helpen om hun eigen kracht te ontwikkelen en zelfredzaamheid te creëren. Hierin is het behalen van volwaardige deelname aan de samenleving het uiteindelijke doel. 

Download hier de brochure